top of page

Rafael Kevin

Founder Construconnect

Rafael Kevin é o CEO e fundador da startup Construconnect, ContruTech do portfólio da Equity Rio.

Rafael Kevin
bottom of page